Hurup Gymnastik- & Ungdomsforening

Niveau 3


Mærke: Svømning 2
 
  • Udføre et hovedspring
  • Svømme 2 stilarter
  • Stå på en bensparksplade
  • Svømme en bane fedtmulecrawl
  • Sætte af fra kanten og glide til bassinmidten
  • Udføre delfinhop på tværs af bassinet
 
For at opnå mærket skal 4 ud af 6 færdigheder bestås.
 HGU Svømning arbejder ud fra Dansk Svømmeunions AQUACHAMP MÆRKEKONCEPT 
http://www.svoem.org/Discipliner/Bredde/Aktiviteter/AquaChamp-maerkesystem/

Bliv medlem

Tilmeld her ...

Gymnastik
Svømning
Badminton
Besøg vores side
Hurup Gymnastik- & Ungdomsforening | 7760 Hurup Thy | Mobil 61 76 20 93 - formand Morten Andersen | hgu.hurup@gmail.com